Jag arbetar som konsult, ensam eller i nätverk beroende på uppdragets art.

Jag har gedigen erfarenhet av fysisk planering både på översiktlig nivå och av detaljplaner i olika skeden.

Jag åtar mig gärna lite mer udda uppgifter med problemlösning som har anknytning till fysisk utformning; både utvecklingsprojekt och miljöfrågor. Då kan jag också utnyttja mina erfarenheter från engagemang i näringslivet, som mötesledare, utbildare och kreatör.

Näringslivsutveckling och stadsgestaltning, hållbar utveckling och IT är hjärtefrågor.

Mina första jobb gjorde jag efter läroboken. Med erfarenhet i ryggen har fokusering på vad som egentligen är problemet blivit allt mera viktigt. Att lyfta blicken och se uppgiften i sitt sammanhang. Att göra rätt sak. Utan att göra avkall på formaliakrav då sådana finns.

Uppdragen sker ofta i samarbete med andra konsulter, bland dem AIX Arkitekter,  Barkman o Barkman Id� Utveckling, SWECO. Jag har också ett mycket brett kontaktnät med kompetenser inom vitt skilda områden, där jag med ett kort samtal kan undvika fallgropar. Det hjälper mig att göra rätt sak.

Mer om min bakgrund kan du läsa i mitt CV där jag också nämner mitt engagemang i Sveriges Arkitekter och släktföreningen Breitholtz. Mer om företagets inriktning och policys kan du också få om du klickar på företaget. Vill du veta mer � kontakta mig.


Cla�s Breitholtz AB, Renstiernas gata 13, 116 28 Stockholm
E-post: claes@breitholtz.se
Tel: 08-702 26 92, 070-716 56 05   Fax: 08-702 17 93