CV för Claës Breitholtz, 410901
 

Formell utbildning

1965 Arkitektexamen CTH: Examensarbete i Stadsbyggnad
1973 Fil.kand. Umeå/Sundvall (sociologi 40 p, nationalekonomi 40 p, statistik 20 p, psykologi 20 p) (fritidsstudier)
1983 Informationsbehandling 20 p Mitthögskolan (fritidsstudier)
1992-2002 Div studier vid KTH drygt 40 p, bl a forskningsmetodik, vetenskapsteori, planeringsteori, systemanalys av trafik o bebyggelse, geografiska informationssystem (fritidsstudier).
 

Anställningar

1965-1969 Sundsvalls kommun, planarkitekt, bitr förvaltningschef
1969-1993 VBB - VBB VIAK 
Startade arkitektgrupp i Sundsvall 69, delägare 73, kontorschef i Sundsvall 74-86, samordnare för VBB:s fastighetskampanj i norra regionen 86-88, flytt till Stockholm 88, samordningsansvar för företagets affärsområde "Planering i Norden" 82-93
1993- Egen verksamhet i Claës Breitholtz AB
 

Studieresor (utomnordiska)

  England 1965, 1990, 2005 (London m fl städer)
Frankrike 1967, 1984 (Paris, Bordeaux)
USA 1972, 1992 (New York, Houston, Seattle)
Kina 1982, 2004 (Beijing, Nanking)
Sydkorea 1982 (Soül)
Australien 1983 (Sidney, Canberra)
Spanien 1992, 1996 (Madrid, Barcelona)
Italien 1968, 1990, 2002 (Venedig, Rom, Milano mm)
Canada 1992 (Vancouver)
 

Förtroendeuppdrag

  Förtroendeuppdrag i bolags- och organisationsstyrelser; bl a 
  Styrelsemedlem i:
  Handelskammaren för Y o Z län 76-88 
Sundsvalls Utvecklingscentrum 86-89
Gillark AB 87-01 
Akademien för Fysisk Planering 02-04, adjungerad 05-08
  Suppleant i styrelserna för:
  Y läns forskningsråd 86-88 
Merlo kreativitetscentrum 87-88 
Ewerman Business Intelligence AB 94-00 
  Ordförande i
  SAR:s valberedning 1976
Sundsvall-Sköns Rotaryklubb 81/82
JCI Senate in Sweden 1982
Sundsvalls Par Bricole (83-) 85-88
Stockholmsavd. av Chalmersska Ingenjörsföreningen 92-96 
SAR:s Samhällsplaneringsgrupp 95-00 (medl 94-01). 
  samt vice talman i SARs fullmäktige 99-02, omväxlande revisor och revisorssuppleant i Stadsarkitektföreningen 06-19. 
Medlem i
  Sveriges Arkitekter, Stadsarkitektföreningen, Föreningen för Samhällsplanering, Stock-holms Byggnadsförening, Chalmersska Ingenjörsföreningen, JCI Senate in Sweden, Rotary (Skanstull).