Uppdrag på detaljplanenivå

Skiss till inre hamnen i Karlshamn  

Detaljplan på Ekerö
 

Referenser

Ekerö. Biträde åt Peter Lindroos med detaljplanarbete för del av Ekerö centrum.


Sigtuna. Detaljplan för verksamheter i Arlanda stad, plan 6. Med Peter Lindroos åt Arlandastad Holding.


Upplands Väsby. Biträde med planarbete för Väsby entré åt Urban Minds/Peter Lindroos.


Österåker, Näsängen del 2. Utkast till detaljplan för ca 140 bostäder i småhus. Med Erika Wörman, Djurgårdsstaden, åt markägaren.


Sigtuna. Detaljplan för verksamheter i Arlanda stad, plan 5. Med Urban Minds/Peter Lindroos åt Arlandastad Holding.


Vallentuna. Utredning om detaljplaneförutsättningarna för byggvaruhus mm åt Rosenqvist Group AB.

Värmdö kommun. Detaljplan för liten grupp villor i Stavsnäs.

Imprestor fastighets AB. Detaljplan för ca 600-1000 i bostäder i blandad bebyggelse på Näs gård i Åkersberga. Med SWECO Architects/Erika Wörman.

Imprestor fastighets AB. Detaljplan för ca 360 bostäder i blandad bebyggelse vid Täljöviken i Åkersberga. Med Greitz arkitektkontor/Björn Greitz.

Ekerö kommun. Detaljplan för förtätning med småhus vid Klyvarestigen i Stenhamra.

Ekerö kommun. Detaljplan för liten småhusgrupp i Skärvik. Med AIX arkitekter.

Seniorgården. Detaljplan för seniorbostäder i centrala Norrtälje. Med Bergkrantz arkitekter.

AIX arkitekter åt Linköpings kommun. Detaljplan för stadsbebyggelse i kv Automaten mm i Övre Vasastaden

Toja Bygg AB. Förslag till detaljplan för ca 15 småhus i Älvnäs, Ekerö.

Ekerö kommun. Bedömning av och skisser till hur gammal byggnadsplan kan utnyttjas och anpassas till moderna krav.

JM AB. Detaljplan för ca 650 bostäder vid Sävja gård i Uppsala. Med AIX arkiteketer och Lola landskap.

Eknö hemman samhällighetsförening. Detaljplan för del hamnområdet i Sandhamn, Värmdö kommun. Med Björn Greitz, Greitz arkitektkontor och Plangruppen/Arne Forssén.

Eknö hemman samhällighetsförening. Detaljplan för bostäder på Sandfältet, Värmdö kommun. Med Björn Greitz, Greitz arkitektkontor och Plangruppen/Arne Forssén.

Ekerö kommun. Detaljplan för Troxhammars handelsby (ombyggd bondgård).

Järntorget och Kewittol. Skiss till detaljplan för småhus i Mörby, Ekerö.

Karlshamns kommun. Detaljplan för småindustriområde. Med AIX arkitekter.

Nacka kommun. Nio frimärksplaner/motsvarande. Med Plangruppen/Arne Forssén.Nacka kommun. Nio frimärksplaner/motsvarande. Med Plangruppen/Arne Forssén.

Karlshamn kommun. Underlag till program för flera detaljplaner och områdesbestämmelser avseende Karlshamns expansiva hamn med tillhörande verksamhetsområde.

Ekerö kommun. Detaljplan för Brygga verksamhetsområde.

Ekerö kommun. Skisser till detaljplan för Östra Enlunda industriområde.

Lidingö stad. Detaljplan för handelsetablering. Med Tyréns trafik- och landskapskonsulter.

Ekerö kommun. Flera detaljplaner för förtätningar med bostäder, normalt och enkelt planförfarande, totalt ett 20-tal planer.

Upplands-Bro kommun. Förslag till detaljplan för förskola.

Strängnäs kommun. Moderator vid programsamråd om detaljplan i Strängnäs.

Utlåtande om detaljplan för JUSEKs fastighet vid Östermalmstorg åt Zwinger Bygg- och FörvaltningsAB.

Besqab produktion. Värmdö kommun, Ljung 1:1, ändring av detaljplan för bostäder, enkelt planförfarande. Med Arne Forssén.

Stavsnäs projekterings AB (Cartera Developement och Skanska) – konsekvensbedömning av exploatering i Stavsnäs vinterhamn.

Nykvarn – Skogslund. Detaljplan för småhus. Med Arne Forssén.

Sigtuna – Sjudarhöjden. Detaljplan för småhus. Med Arne Forssén.

Nacka kommun – program för detaljplan för skola i Älta. Med Arne Forssén.

Karlshamn kommun. – Program och programskisser för att nyttja gamla hamnområdet.

Nacka kommun - detaljplan för gruppbyggt småhusområde på Solsidan. Med Arne Forssén.

Sollentuna kommun, Piren m fl – detaljplan för Sollentuna centrum

Alvesta kommun, Domänverket, Länsstyrelsen i Kronoberg och Vägverket - Områdesbestämmelser för Huseby slott.

Söderhamns kommun - Ljusne miljöupprustningsprogram. Framtaget i samverkan med lokal högstadieklass och lokala företagarföreningen. Kortsiktiga åtgärder.

Gemensamt detaljplaneprogram för fyra etapper á vardera ca 150 lgh i Viby. Experimentupphandling med tre utsedda byggherrar, som i sin tur anlitat arkitekter för inledande skisser. Sollentuna kommun.

Detaljplaneprogram för Kungens kurva-området med bl a idé om att sammanbinda området med Skärholmen och gemensamt dra nytta av kundströmmar, parkering m.m för Huddinge kommun.

Tidigare detaljplaner bl a åt Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals, Sollefteå, Sundsvalls, Söderhamns, Timrå, Örnsköldsviks och Östersunds kommuner samt åt SCA m fl.