Utvecklingsprojekt och miljörelaterade utredningar

Sundsvalls gamla station (numera legaliserad spelhåla). Teckning Claës Breitholtz
Referenser

Fjällsvik, Värmdö, privat markägare. Skisser och bedömning av möjlighet att stycka fastighet i flera tomter för fritidshus.

JM. Biträde vid bemötande av argument vid överklagad detaljplan.

Åkerberga kommun, Näsängen. Biträde till Ekologigruppen vid upprättande av hållbarhetsprogram för ca 1400 bostäder åt Runö Fastigheter HB.

Vindö, Värmdö, privat markägare. Skisser och bedömning av möjlighet att stycka gammal stor fastighet i flera tomter.

Viks fiskeläge, Simrishamn, privat markägare. Biträde med att överklaga givet förhandsbesked om bygglov på grannfastighet. Med Ann Petersson, Juridik.

Bellstasund AB. Synpunkter vid fastighetssköp och skiss till komplettering av bondgård för att utgöra anläggning för mentals handikappade.

Eknö hemman samfällighetsförening. Biträde med synpunkter på exploateringsavtal. Med Christoffer Sylvan.

LOCUM AB. Biträde med synpunkter på exploateringsavtal avseende Huddinge sjukhus.

Träkvista 2:9, Ekereö, privat markägare. Undersökning av förutsättningar och skiss till avstyckningar.

Stavsnäs vinterhamn. Samhällsekonomisk och kommunalekonomisk bedömning av utbyggnad av bostäder och service vid Stavsnäs vinterhamn för Stavsnäs Mitt i Skärgården AB (Cartera Developement och Skanska).

Sollentuna kommun. Miljö- och sysselsättningskonsekvenser av investeringsprogram.

Beskrivning av trafik- och stadsstruktur med avseende på hållbarhet på stadsdelsnivå. Forskningsuppdrag med civ ing Magnus Lind på uppdrag av Vägverket/KTH.

Forskningsprogram för utveckling av MKB för översiktsplaner, exempel Sollentuna, delprojekt i “Hållbar Storstadsregion” (KTH, Handelshögskolan, Karolinska, Sthlms Universitet). Teknikhöjden.

MKB för tvärspårväg över St Essingen. Stockholms stad/Stockholms-Konsult.

MKB för Sollentuna översiktsplan. Programskrivning för utvecklad MKB med tvärvetenskaplig forskning. Ingår i projektet ”Sustainable Metropolitan Region”, samarbete mellan KTH, Karolinska, Sthlms universitet och Handelshögskolan. Teknikhöjden.

MKB för tunnelförläggning av E18 vid Hjulsta-Rinkeby. Med Arne Forssén. Vägverket/LT-konsulter.

Miljöupprustningsprogram för Mönsterås och utvecklings- seminarier för hela kommunen samt Mönsterås och Blomstermåla tätorter. Uppdrag åt Mönsterås kommun.

Översiktplan och undersökning av näringslivsförutsättningar vid och efter byggandet av Höga Kustenbron. Vägverket, Länsstyrelsen, Härnösands och Kramfors kommuner.

Att närma sig Söderhamn. Idéskiss till gestaltningsprinciper och skyltning av infarten till staden. Söderhamns kommun.

Miljöupprustningsprogram för Ljusne. Söderhamns kommun.