Jag arbetar som konsult, ensam eller i nätverk beroende på uppdragets art.

Jag har gedigen erfarenhet av fysisk planering både på översiktlig nivå och av detaljplaner i olika skeden.

Jag åtar mig gärna lite mer udda uppgifter med problemlösning som har anknytning till fysisk utformning; både utvecklingsprojekt och miljöfrågor. Då kan jag också utnyttja mina erfarenheter från engagemang i näringslivet, som mötesledare, utbildare och kreatör.

Stadsgestaltning, hållbar utveckling och näringslivsutveckling är hjärtefrågor.

Mina första jobb gjorde jag efter läroboken. Med erfarenhet i ryggen har fokusering på vad som egentligen är problemet blivit allt mera viktigt. Att lyfta blicken och se uppgiften i sitt sammanhang. Att göra rätt sak. Utan att göra avkall på formaliakrav då sådana finns.

Uppdragen sker ofta i samarbete med andra konsulter. Jag har ett etablerat kontaktnät med kompetenser inom vitt skilda områden. Det hjälper mig att göra rätt sak.

Mer om min bakgrund kan du läsa i mitt CV. Mer om företagets inriktning och policys kan du också få om du klickar på företaget. Vill du veta mer - kontakta mig.


Claës Breitholtz, Renstiernas gata 13, 116 28 Stockholm
E-post: claes@breitholtz.se. Tel: 070-716 56 05